XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Kazimierz Dolny

calendar3 12-14 kwietnia 2019

TEMATYKA KONFERENCJI

 

Komitet Naukowy zaplanował następującą tematykę najbliższej konferencji:

•    postępy w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz przewlekłej niewydolności i choroby żylakowej w tym zastosowanie technik wewnątrznaczyniowych
•    nowoczesne techniki leczenia wewnątrznaczyniowego miażdżycy tętnic kończyn dolnych i cukrzycy z uwzględnieniem odcinka poniżej kolana
•    postępy i nowe rodzaje stent-graftów w leczeniu tętniaków aorty piersiowej, brzusznej oraz tętniaków piersiowo-brzusznych
•    postępy w leczeniu rozwarstwień aorty
•    postępy w leczeniu zwężeń tętnic szyjnych
•    nowoczesne metody wytworzenia dostępu naczyniowego dla potrzeb hemodializy
•    malformacje naczyniowe
•    nowoczesne sposoby leczenia zakażeń w chirurgii naczyń
•    postępy w leczeniu zachowawczym przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych