XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Kazimierz Dolny

calendar3 12-14 kwietnia 2019

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ NA KONFERENCJĘ

 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zgłaszania streszczeń prac oryginalnych oraz ciekawych przypadków, które po recenzji zostaną zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji w formie krótkich prezentacji ustnych.

Termin nadysłania streszczeń upłynął 15 lutego 2019 r.

Autorzy zostaną poinformowani o statusie pracy (przyjęte/odrzucone) drogą mailową.