XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Kazimierz Dolny

calendar3 12-14 kwietnia 2019

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego jest nam niezwykle miło po raz kolejny zaprosić Państwa do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

W dniach 12-14 kwietnia 2019 roku odbędzie się XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w chirurgii naczyń”. Tradycyjnie na miejsce spotkania wybraliśmy Hotel Król Kazimierz.

Tematem interdyscyplinarnym tegorocznego spotkania będą problemy naczyniowe w ginekologii i położnictwie. W nawiązaniu do zacieśnionej ostatnimi laty współpracy z Kolegami z Rosji serdecznie polecamy sesję pod patronatem Rosyjskiego Towarzystwa Flebologicznego. Mamy nadzieję, że również pozostałe ujęte w programie tematy spotkają się Państwa żywym zainteresowaniem i konstruktywną dyskusją.

Prof. Tomasz Zubilewicz

Kierownik Naukowy

Dr hab. Piotr Terlecki

Kierownik Naukowy