XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Kazimierz Dolny

calendar3 12-14 kwietnia 2019

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUKOWY

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w programie

> POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUKOWY