XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Kazimierz Dolny

calendar3 12-14 kwietnia 2019

ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Rejestracja na konferencję on-line została zamknięta.
Nowi uczestnicy będą rejestrowani w miejscu obrad w miarę dostępności miejsc.

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

BIURO ORGANIZACYJNE

OPŁATY REJESTRACYJNE

Zapłata do 28 lutego 2019 - 500 zł brutto
Zapłata od 1 marca 2019 - 600 zł brutto

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych oraz wstęp na teren wystawy firm
  • program konferencji, identyfikator i torbę konferencyjną
  • wyżywienie podczas konferencji (dwa lunche i dwie kolacje - w dniach 12 i 13 kwietnia 2019, kawa i herbata podczas przerw w obradach)

Opłata osoby towarzyszącej wynosi 500 zł brutto i upoważnia do korzystania z wyżywienia zgodnie z programem konferencji.

Uczestnictwo w fakultatywnym programie towarzyszącym po kolacji w sobotę 13 kwietnia 2019 jest dodatkowo płatne.

Uczestnictwo w programie towarzyszącym jest niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Uczestnictwo jest finansowane z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niemedycznych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo limitowania liczby osób uczestniczących w konferencji. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa może zostać zakończone w każdym momencie. Informacja na ten temat może zostać opublikowana na stronie internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji oraz zamówienia noclegu jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 75 1910 1048 2305 0063 2357 0010